Сборникът

Сборникът с устни разкази представя нематериалното културно наследство на местната рибарска общност в Лом. Разказите са структурирани според различни тематични ядра.Автор, съставител и редактор на изданието е проф. д-р Николай Ненов.