Светът на дунавските рибари

Серия постери разказват за съвременния живот на рибарските общности в района на Лом и блатото Орсоя.

Риболовът по Дунав и борбата с гигантски риби са част от традиционното местно разказване, което присъства както във всекидневието, така и в белетристиката. Те пазят спомен за свободен живот, ограничаван единствено от промените в природната среда.