Рибарите от Лом – Орсоя

„Културно наследство на Дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя“ е проект на сдружение „Европейски пространства 21“. Той е част от цялостните ни усилия за съхраняване и популяризиране на наследствата на местните общности в България и демонстрира концепцията ни да работим в ефективни партньорства – в случая с музеите в Русе и Лом.

Русенският музей вижда в проекта възможност да развие постоянния си изследователски интерес към темата за културното наследство на рибарските общности.

Музеят в Лом засилва връзките си с местните публики, места и герои.