Проектът „Лом – Орсоя“

Проектът „Културното наследство на Дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя“ на сдружение „Европейски пространства 21“ се реализира с подкрепата на Програма „Съхранение и популяризиране на културното наследство“ на Национален фонд „Култура“, 2020.