За нас

Сдружение „Европейски пространства 21“ е създадено през 1999 г. През 2003 се регистрира в обществена полза.

Сфери на дейност: културно наследство, дигитализация, история на жените, медии, арт.

Основните ни цели и приоритети: да развиваме свободния обмен на информация, идеи, знание и опит чрез съвременните технологии; да насърчаваме гражданите да участват активно във вземането на решения; да използваме публичното пространство за позитивен диалог, водещ към утвърждаването на България в Европейския съюз; да мотивираме млади хора да се занимават с изкуства и култура.

Работим за защита, съхраняване и популяризиране на културното наследство, използвайки съвременни средства за дигитализация. Убедени сме, че дигитализацията на културното наследство е необходима стъпка за съхраняване и споделяне на мултикултурните ценности на 21 век, в хармония със световните тенденции за споделяне на знание и култура без граници.

Работим с разбирането за това колко е важно да се съхраняват културните пейзажи в синхрон с устойчивото развитие, за съхраняване на местните идентичности в европейски контекст и за използването на културата като ресурс за местно развитие.