За контакти

Сдружение „Европейски пространства 21“ е неправителствена организация в обществена полза със седалище в Русе

ЕИК 117110947

Свържете се с нас на (359) 898386351

Можете и да ни пишете на имейл.