Сборникът

Сборникът с устни разкази представя нематериалното културно наследство на местната рибарска общност в Лом. Разказите са структурирани според различни тематични ядра.Автор, съставител и редактор на изданието е проф. д-р Николай Ненов.

Рибарите от Лом – Орсоя

„Културно наследство на Дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя“ е проект на сдружение „Европейски пространства 21“. Той е част от цялостните ни усилия за съхраняване и популяризиране на наследствата на местните общности в България и демонстрира концепцията ни да работим в ефективни партньорства – в случая с музеите в Русе и Лом. Русенският музей… Continue reading Рибарите от Лом – Орсоя