Общността в Лом и Орсоя

Теренно проучване регистрира измеренията на културното наследство, обвързани с местната рибарска общност в град Лом и рибарниците в Орсоя. Събира и споделя знанията и уменията за изработване и употреба на традиционни уреди, знания за околната среда, животинския свят, за всекидневие и празници, традиционни храни и културен пейзаж.

Изложбата

Изложбата представя знанията и уменията на рибарите по Дунав като нематериално културно наследство с фотоси и устни разкази.

Видеото

Видеото предствя рибарската общност в Лом и околните села със специфични знания и умения за риболов, мрежи, околна среда, рибена чорба.

Сборникът

Сборникът с устни разкази представя нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Разказите са структурирани според различни тематични ядра.